FAQ för medlemmar


Felanmälan sker till Fastighetsteamet AB på tfn 040-370770 vardagar 09.00-12.00 för icke akuta ärenden.
Övrig tid räknas som jourservice.

VA Syd tömmer trädgårdskärlen på tisdagar udda veckor (uppdaterat Mars 2021). Läs mer i Trivselregler.

Internet 1000/1000 Mbit/s via fiber tillhandahålls av Sydantenn. Telefon för support: 040-601 22 22.

 

Avtal för värmepump

Avtalsdokument för medlemmar som vill installera värmepump (AC). (inkl. allmänna regler, rättigheter, skyldigheter.)

Andrahandsuthyrning 

blankett

Observera att du som bostadsrättshavare alltid är betalningsansvarig gentemot föreningen.

Fullmaktsformulär

Lämna fullmakt åt annan person att rösta för dig som medlem på stämma i Bostadsrättsföreningen Odonvidet.

Info om försäkringar

Läs vilka försäkringar som skall finnas hos en Bostadsrättsförening och Bostadsrättsinnehavare.

Instruktion värmesystem

Instruktion för fjärrvärmecentral Cetetherm Mini.

Instruktion värmesystem 2

Instruktion för de medlemmar (7A, 11B, 11C, 12D, 13B, 15A ) som har en äldre modell av värmeväxlare med bufferttank.

Rutin för inbrott, brand, vattenskador etc.

Definitioner, ansvar, processflöde och delansvar, arbetsrutin, rapportering och kommunikation, avvikelser.

Rutin för överlåtelser

Rutin för överlåtelser, pantsättning och avflyttningskontroll i Brf Odonvidet; omfattning, ansvar, processflöde och delansvar, arbetsrutin, övrigt, rapportering och kommunikation.

Parabolavtal

Avtalsdokument för medlemmar som önskar sätta upp parabolantenn. (Inkl. allmänna regler, rättigheter och skyldigheter.)

Årsstämma protokoll

Protokoll från den senaste stämman

Årsredovisning

Förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter.

Trivselregler

Allmänt, el och värme, inre miljö, kommunikation, parkering och trafik, till- och ombyggnad inne och ute, yttre miljö. 

Stadgar

Förening, medlemsskap, upplåtelse och övergång, avgifter, användning och underhåll av lägenheten och fastigheten, förverkande av nyttjanderätten, styrelse, stämma, ekonomi, övrigt.

TV bas/grundutbud

Översikt över det TV grundutbud som boende i föreningen har tillgång till.

Tilläggspaket TV

Familjepaket, sportpaket, barnpaket eller kanske filmpaket? Hos Sydantenn har du tillgång till ett brett utbud av kanaler.