Uppdaterade trivselregler

Våra trivselsregler har uppdaterats på sida 19 om kattluckor.
Hittas under "Trivselregler" här.