Nyhetsblad Brf Odonvidet, 9 Sept 2020

Stämma hölls 200506 och vi har nu en ny styrelse:
Ledamöter:
Johan Larsson (ordförande), 9A, 0706-69 97 41, ordf@odonvidet.se,
Glenn Öhgren (vice ordförande), 15E, 0706-49 23 02, glenn551@hotmail.com
Philip Lee (sekreterare), 12A, 0733-645802, philip.jonas.alexander.lee@gmail.com
Anna Weisz Rinkeberg, 9E, 0706-037547, annaweisz@hotmail.com
Staffan Hagre, 14C, 0739-57 80 85, hagrestaffan@gmail.com
Yvonne Svensson, 10G, 0709-85 15 98, yvonne.svensson58@sydmail.se
Per Lundahl (utsedd av Riksbyggen), 040-32 30 49, per.lundahl@riksbyggen.se
Suppleanter:
Kina Bergdahl, 10H, 073-3390783, kinabergdahl@hotmail.com
Thomas Larzon, 8G, 0736-964676, larzon75@gmail.com
Martina Krona, 9C, 0709-757448, krona.martina@gmail.com
Ulf Andersson (utsedd av Riksbyggen), 040-32 30 29, ulf.andersson@riksbyggen.se

Föreningsförråd
Styrelsen har beslutat bygga ett mindre förråd mellan garage 67 och 68 med samma utseende som garagen. Det blir en garageport och en dörr mot Odonvidegatan. Verktyg, utrustning och material som föreningen idag förvarar i garage hyrt från en medlem är tänkt att förvaras där. Vi drar in el i lokalen och vi avser installera inbrottslarm där. Kan användas som arbetsyta och våra fastighetsskötare och även entreprenörer kan använda lokalen. Bygglov är sökt och byggstart blir tidigast i höst. 

Yttertaksprojektet
Fortsätter över sommaren. Efter länga 13 blir det först länga 11, sedan länga 9.

TV
Sydantenn har aviserat om en mindre kostnadsökning tv per 1/6. Vi höjer inte månadsavgiften under 2020 p.g.a. detta men kostnaden kommer med i budgetberäkningen för 2021. Beslut om budget 2021 tas i oktober 2020.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen