Nyhetsblad Brf Odonvidet, 5 Mars 2021

Fjärrvärme, el och fläktstyrning
Som ni kanske har märkt har EON höjt fjärrvärmepriset per 210101. Några medlemmar har hört av sig med frågor om värme och el. Några tips:

  • I yttertaksprojektet är alla fläktar på yttertaken bytta (sist ut är länga 8-10-12 nu i mars/april). Har man haft en dåligt fungerande fläkt innan så kan det bli ”för mycket ventilation” nu med högre el och fjärrvärmeförbrukning (fläktarna drar ut varmluften ur huset) som följd. Pröva att sänka normalvarvet 1 steg men håll koll på så att inneluften inte blir dålig eller du får kondens på insidan av fönsterna, då får du höja normalvarvet igen.

  • Fläktarna får EJ stängas av! Det blir fukt, mögel och dålig luft och du blir själv ansvarig för ev. felavhjälpning och skador i huset.
  • Lufta elementen och kontrollera sedan dagen efter att trycket i elementsystemet är på ”1”, se manometern (tryckmätaren) vid värmeväxlaren. Det finns separata vred för påfyllning och avtappning av elementsystemet. Vid avtappning rinner mindre mängd vatten ner i krypgrunden, detta avdunstar av sig själv efterhand.
  • Kontrollera så att elementen inte är tillstängda och värmeväxlarinställningen hög. Då förbrukar värmeväxlaren fjärrvärme men det kommer inte elementen och huset tillgodo.
Mer info om värme, el och ventilation finns i Trivselreglerna på hemsidan.


Stämma 2021
Styrelsen har beslutat om digital stämma för genomförande i juni 2021. Inget fysiskt möte
alltså p.g.a. pandemin. Riksbyggen kallar och genomför stämman och man kan delta via app
eller weblänk och då logga in med bankid / mobilt bankid.


Precis som tidigare går det att lämna fullmakt till ett ombud som deltar och kan representera
en själv på stämman. Vem kan vara ombud? (stadgarna §62): Medlems make/maka, sambo,
registrerad partner, syskon, förälder eller barn. Eller annan medlem i föreningen – men obs,
om en bostadsrätt ägs av flera medlemmar får endast 1 av dem bära en fullmaktsröst.
Fullmaktsblankett finns att hämta i länken nedan:
http://files.builder.misssite.com/b3/7f/b37fce99-7786-4b06-b552-fb6b8423f72d.pdf

Mvh Styrelsen