Nyhetsblad Brf Odonvidet, 27 April 2021

Årsredovisning
Föreningens Årsredovisning är klar och har lämnats i era brevlådor.
Den finns även digitalt i länken nedan:
http://files.builder.misssite.com/96/15/9615d4d6-4b86-44a8-8840-1dbf7ab365cc.pdf

Stämma

2021 Digital stämma sker kvällen 210616, kallelse kommer separat. Per Lundahl från Riksbyggen kommer att vara Ordförande för stämman. Precis som tidigare går det att lämna fullmakt till ett ombud som deltar och kan representera en själv på stämman.

Vem kan vara ombud? (stadgarna §62): Medlems make/maka, sambo, registrerad partner, syskon, förälder eller barn. Eller annan medlem i föreningen – men obs, om en bostadsrätt ägs av flera medlemmar får endast 1 av dem bära en fullmaktsröst. Fullmaktsblankett finns i länken nedan:
http://files.builder.misssite.com/b3/7f/b37fce99-7786-4b06-b552-fb6b8423f72d.pdf
Det kommer även finnas möjlighet till poströstning.

Återbrukshyllorna i Miljöhusen
Det är superbra att vi kan hjälpas åt att återanvända saker istället för att de blir avfall. Det är bra för miljön och även för plånboken. Men tyvärr sätts ibland felaktiga saker på hyllorna som kräver arbetstid och skapar kostnader. Vi påminner därför om:

- Inga kemiska produkter eller avfall
- Inga livsmedel
- Inga läckande eller smutsiga saker
- Inga trasiga saker
- Inga saker på golven i miljöhusen

Mvh, Syrelsen