Nyhetsblad 23 Mars 2022: Välkommen till föreningsstämma!

Stämma 2022
Stämma sker torsdagen den 9/6 kl 18:00 i Videdalsskolans matsal. Kallelse kommer separat. Det kommer att serveras fika. Välkomna!

3 st projekt under 2022
Styrelsen har nyligen beslutat om 3 projekt som kommer att genomföras under perioden April - September:
  • Förrådsdörrarna och dess karm kommer att bytas av TLB AB. Dörren blir i den färg som medlemmens fjällpanel var per vecka 1 (år 2022). De 2-planshus som har kvar den lilla förrådsdörren med fjällpanel behåller den som den är.
  • Postboxarna kommer upp vid de 5 garagegavlarna som tidigare aviserats. Föreningen är tvingad till detta projekt. Morgontidning kommer fortfarande (än så länge) att levereras till brevlåda vid entré, och är man 80+ eller funktionshindrad kan man begära dispens hos PostNord för att ändå få sin post till entrén.
  • Asfalt och dagvattenledningar kommer att läggas om norrsidor länga 14 och 16. p.g.a. att nuvarande asfalt lutar in mot radhuslängorna, vilket ger en massa regnvatten in mot grunden och risk för fuktproblem.
Avgiftshöjning
Projekten ovan medför en utgift om cirka 2 Mkr som vi idag inte har likviditet för. Ett nytt lån kommer därför att tas upp i april, och medför en avgiftshöjning om 1% från den 1/7.

Mvh Styrelsen