Ny leverantör till våra miljöhus

Information till Odonvidets medlemmar

God fortsättning!

Styrelsen har beslutat om att byta leverantör till våra miljöhus. Nuvarande leverantör är Ohlssons. Ny leverantör blir Ragn-Sells. Bytet kommer att ske den 12:e och 13:e januari. Det kräver en del logistik, som vi ber om Er förståelse med. Storstädning kommer att ske innan nya kärl är på plats.

Kärl och behållare med avfall som blir berörda är:

  • Tidningar
  • Pappersförpackningar
  • Metallskrot
  • Metallförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Glas
  • Småbatterier, Ljuskällor
  • Elektronik

Gäller Ej mat och restavfallsbehållare.

Vid frågor kontakta i första hand

Yvonne Svensson 070-985 15 98

Glenn Öhgren       070-649 23 02

Vänlig hälsning från

Styrelsen